System design

Part ners

 

Sedan många år tillbaka samarbetar vi med företagen TinArm Engineering AB, Kraftkontruktion AB och Simonsson Tecnical Consulting AB.

TinArm Engineering AB tillhandahåller genom Martin West och hans kollegor expertis inom området omriktar- och motordesign.

Kraftkonstruktion AB och Simonsson Technical Consulting AB tillhandahåller genom sina ägare Erik Högberg och John Simonsson expertis inom området kraftelektronik- och PCB-design.

Helhets åtaganden

Genom att kombinera Ace Control Systems expertis inom omriktarstyrning, mjukvaruutveckling och test med expertisen hos våra partners åtar vi oss helhetsåtaganden inom området omriktarsystem.

Om ni behöver utveckla en för er specifik omriktare, kanske kopplad till en för er specifik motor, med tillhörande omriktarstyrning så kan vi alltså hjälpa er med detta.
Ace Control Systems AB är ett konsultföretag inriktat på utveckling och testning av inbyggda system där reglerteknik och signalbehandling utgör de centrala delarna.

© Ace Control Systems All rights reserved

Hemsida av area81.se