Omriktar styrning

Vi kan omriktarstyrning

Samtliga anställda hos oss är civilingenjörer med inriktning mot Teknisk Fysik eller Elektroteknik. Det betyder att den matematiska grund vi står på är bättre än de flesta andra ingenjörers. I grunden är det också en intresseförklaring som lyder: ”Vi gillar matematik och fysik”. Båda dessa grundpelare (kunskaperna och intresset) gör det som kan uppfattas som svårt och oöverstigligt för andra ses som intressant och roligt av oss. En typ av reglersystem som vi arbetat väldigt mycket med är omriktarstyrningar, till exempel:

Trefasomriktare för styrning av PM- och IM-motorer. (DC <-> 3-fas AC)
Trefas återmatande näströmriktare (3-fas <-> DC)
Batteriladdare (step-up chopper) (DC -> DC)
DC-DC omriktare (Dual Active Bridge) (DC -> DC)
Enfas återmatatnde nätströmriktare (4QC) (1-fas <-> DC)
Hjälpkraftsströmriktare (DC -> 3-fas AC)
Mjukstartare (Självkommuterande likriktare, AC -> AC)

Vi tror att vi tack vare de goda eller mycket goda processkunskaperna inom gebitet omriktarstyrning kan erbjuda er utvecklingsingenjörer som ”förstår vad de håller på med” och på så sätt bättre kan implementera den funktionalitet som önskas och kan ta ett större ansvar för er produkt än vad som annars skulle vara fallet.

Vår PM-motorstyrning

Vårt mjukvarubibliotek för styrning av permanentmagnetmotorer (PM) har ett väldefinierat API för att det på ett enkelt sätt skall kunna integreras i olika kunders produkter. Det finns att tillgå i både flyttals och fixttals C.

Kompilerat för en TI TMS320C28x är ”footprint” för mjukvarubiblioteket ca 3 kByte kod, ca 0.5 kByte data. När nämnda processor klockas med 150 MHz är exekveringstiden ca 21 µs.

Genom att tillhandahålla:

  • Vårt mjukvarubibliotek för PM-motorstyrning.
  • Hjälp med den inledande integrationen och verifieringen av motorstyrningen i er produkt.
  • Support och utvecklingshjälp så länge som så önskas.

, kan vi erbjuda det bästa alternativet på marknaden för den som snabbt och kostnadseffektivt vill integrera en PM-motorstyrning i sin produkt.
Ace Control Systems AB är ett konsultföretag inriktat på utveckling och testning av inbyggda system där reglerteknik och signalbehandling utgör de centrala delarna.

© Ace Control Systems All rights reserved

Hemsida av area81.se