OM ACE CONTROL SYSTEMS

Före taget

Ace Control Systems AB är ett konsultföretag inriktat på utveckling av mjukvara i inbyggda system där reglerteknik och annan signalbehandling utgör de centrala delarna.

Alla anställda har en civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller elektronik. Detta gör att vi har en mycket bra och bred matematisk grund att stå på som tillsammans med vår långa erfarenhet gör att vi kan hjälpa till att lösa mycket komplexa problem.

Välkommen att höra av er och få reda på hur vi kan hjälpa ert företag!

Hist oria

Ace Control Systems startades i Kristinehamn 2022 av Urban och Mikael. Innan det arbetade vi alla på Fondelius Control Systems som bildades 2003 av Urban.

Tilsammans har vi ca 80 års erfarenhet av att arbeta som ingenjörer och konsulter. Vi har hjälpt små, medelstora och stora företag baserade främst i Sverige men på senare tid även företag utanför Sveriges gränser.

Vi har en mycket gedigen grund att stå på vad gäller reglerteknik, signalbehandling, motorstyrning och programmering i många olika språk (tex assembler, c, c++, c#, java, vhdl, python, perl).

Ace Control Systems AB är ett konsultföretag inriktat på utveckling och testning av inbyggda system där reglerteknik och signalbehandling utgör de centrala delarna.

© Ace Control Systems All rights reserved

Hemsida av area81.se