HIL- Testning

HIL- Testning

Hardware In the Loop (HIL) testning är ett fantastiskt sätt att säkerställa kvaliteten på er produkt innan den kommer ut till kunden. Vår egen inspirationskälla på området har varit Bombardier Transportation i Västerås där styrningen av tågens elektriska drivsystem testas med hjälp av HIL i många månader innan tågen existerar på riktigt. På så sätt kan de flesta problem identifieras och åtgärdas redan innan man kommer ut i kraftlabb och på spår vilket är en oerhörd förbättring jämfört med hur det var innan då denna felsökning till stor del fick utföras på plats hos kunden. ”Aha-upplevelsen” på området fick vi när vi hjälpte till på Alstom (då Bombardier) med utvecklingen av en batteriladdare (Design, implementering och test av reglering och skydd) och efter avslutad testning i HIL-riggen lyckades köra igång systemet i kraftlabbet på mindre än två timmar!

 

Vi erbjuder

Vårt erbjudande till er är, enkelt uttryckt, ”HIL-testning från ax till limpa”. Till saken hör att vi erbjuder en låg tröskel in i HIL-världen genom att

  • Vi har köpt in en HIL-simulator med tillhörande mjukvara från dSpace som vi kan utveckla er HIL-testbänk runt.

  • Vi har genom de tidigare projekt vi arbetat med jobbat ihop en ”verktygslåda” i form av hårdvara, simuleringsmodeller och testramverk som gör att vi snabbt kan komma igång med nya HIL-testbänkar.

  • Vi tillhandahåller personal som kan hjälpa till med utvecklingen av testbänken och vid behov även med testskript för automatisering av testningen.

Ace Control Systems AB är ett konsultföretag inriktat på utveckling och testning av inbyggda system där reglerteknik och signalbehandling utgör de centrala delarna.

© Ace Control Systems All rights reserved

Hemsida av area81.se