Nya och förlängda uppdrag mot Vestas

Både Mikael och Per har under större delen av 2023 använt sin energi och kraft till att hjälpa Vestas med utveckling och test av deras omriktarstyrningar. Båda dessa uppdrag har förlängts in i 2024. Nu har det också blivit klart att Urban påbörjar ett nytt uppdrag mot Vestas. Vi tackar för fortsatt förtroende och ser fram emot viktiga, krävande, intressanta, svåra och roliga arbetsuppgifter under det kommande året.

PS. Bilden till vänster är tagen av Urban ifrån övervåningen på hans hus i Kristinehamn.

Ace Control Systems AB är ett konsultföretag inriktat på utveckling och testning av inbyggda system där reglerteknik och signalbehandling utgör de centrala delarna.

© Ace Control Systems All rights reserved

Hemsida av area81.se