EPE 2023 i Ålborg

Jag (Urban) och Mikael deltog i år i konferensen EPE 2023 (EPE = European Power Electronics) som gick av stapeln i Århus i Danmark den 4:e till 8:e september.

Vi började med en heldagskurs i ämnet ”Grid-Forming Converters: Principles and Practices”. Kursen gav en inblick i detta nya, nätvänliga, sätt att styra nätströmriktare på. Många artiklar som presenterades på konferensen var också relaterade till ”Grid-forming”. Speciellt intressant var det att notera att det fanns forskningsresultat som visade på att en kombination av nätströmriktare som använder sej av styrprincipen ”Grid-forming” och andra nätströmriktare som använder sej av den nu förhärskande principen ”Grid-following” verkade vara den mest optimal för nätet som helhet. Så – framtiden kommer det kanske vara så att nätströmriktare får order uppifrån (ifrån nätägaren) att köra i ”Grid-forming” eller ”Grid-following” mode?

Ett annat ämnesområde som blivit ”hett” sedan den förra EPE-konferensen vi deltog i 2021 var ”vätgassamhället”. På grund av den låga verkningsgraden i kedjan elektrisk energi (från förnyelesebara källor) => largad vätgas => elektrisk energi trodde jag innan konferensen att detta bara var en ”fluga” sponsrad av vätgaslobbyister i Tyskland. Möjligen är det fortsatt så, men kanske inte. Det verkar som att forskningssamhället till stor del slutit upp bakom att vätgas trots allt är ”det bästa alternativet” för att lagra energi från förnyelesbara källor och därför satsar med full kraft på detta. Intressant!

Allt som allt en mycket trevlig, lärorik och intressant konferens.

//Urban

Ace Control Systems AB är ett konsultföretag inriktat på utveckling och testning av inbyggda system där reglerteknik och signalbehandling utgör de centrala delarna.

© Ace Control Systems All rights reserved

Hemsida av area81.se